Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn

Bình Tân từng là một xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vị trí xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ giao thông xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ giao thông xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn. (Open Street Map)

Xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Bình Tân (cũ), huyện Bình Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái