Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải

Bắc Hải là một xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải
Bản đồ vị trí xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải

Bản đồ xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải
Bản đồ giao thông xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải. (Open Street Map)

Xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải
Bản đồ vệ tinh xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái