Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải

Tây Sơn từng là một xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vị trí xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ giao thông xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải. (Open Street Map)

Xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vệ tinh xã Tây Sơn (cũ), huyện Tiền Hải. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái