Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải

Đông Hải từng là một xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vị trí xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ giao thông xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải. (Open Street Map)

Xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vệ tinh xã Đông Hải (cũ), huyện Tiền Hải. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái