Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn

Bình Phú từng là một xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vị trí địa lý xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn

Bản đồ giao thông xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ giao thông xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn. (Open Street Map)

Xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Bình Phú (cũ), huyện Bình Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái