Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng

Cẩm Định từng là một xã của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vị trí xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ giao thông xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ giao thông xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Open Street Map)

Xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Định (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái