Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng

Kim Giang từng là một xã của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vị trí xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ giao thông xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ giao thông xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Open Street Map)

Xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vệ tinh xã Kim Giang (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái