Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng

Cẩm Sơn từng là một xã của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vị trí xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng

Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Open Street Map)

Xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Sơn (cũ), huyện Cẩm Giàng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái