Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Hòa từng là một xã của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vị trí xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ giao thông xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ giao thông xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Open Street Map)

Xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Hòa (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái