Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Yên từng là một xã của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vị trí xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ giao thông xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ giao thông xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Open Street Map)

Xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Yên (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái