Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Huy từng là một xã của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vị trí xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ giao thông xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ giao thông xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Open Street Map)

Xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Huy (cũ), huyện Cẩm Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái