Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa

Điềm Mặc là một xã của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:14,54 km²
Dân số:4.149 người (1999)
Mật độ:285 người/km² (1999)
Mã hành chính:05590

Địa giới hành chính

Xã Điềm Mặc nằm ở phía tây nam huyện và thuộc vùng căn cứ địa Cách mạng ATK Định Hóa trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa

Bản đồ xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa

Bản đồ giao thông xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
Bản đồ giao thông xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. (Open Street Map)

Xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái