Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa

Kim Sơn từng là một xã của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa
Bản đồ vị trí xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa

Bản đồ xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa

Bản đồ giao thông xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa
Bản đồ giao thông xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa. (Open Street Map)

Xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Kim Sơn (cũ), huyện Định Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái