Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện

Diên Hồng từng là một xã của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ vị trí xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện

Bản đồ xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện

Bản đồ giao thông xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ giao thông xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện. (Open Street Map)

Xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ vệ tinh xã Diên Hồng (cũ), huyện Thanh Miện. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái