Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện

Hùng Sơn từng là một xã của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ vị trí xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện

Bản đồ xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện

Bản đồ giao thông xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ giao thông xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện. (Open Street Map)

Xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện
Bản đồ vệ tinh xã Hùng Sơn (cũ), huyện Thanh Miện. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái