Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu

Đồng Bảng từng là một xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vị trí xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ giao thông xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ giao thông xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu. (Open Street Map)

Xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Bảng (cũ), huyện Mai Châu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái