Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu

Piềng Vế từng là một xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vị trí xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ giao thông xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ giao thông xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu. (Open Street Map)

Xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vệ tinh xã Piềng Vế (cũ), huyện Mai Châu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái