Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu

Pù Pin từng là một xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vị trí xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ giao thông xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ giao thông xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu. (Open Street Map)

Xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vệ tinh xã Pù Pin (cũ), huyện Mai Châu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái