Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu

Tân Dân từng là một xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vị trí xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu

Bản đồ giao thông xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ giao thông xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu. (Open Street Map)

Xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu
Bản đồ vệ tinh xã Tân Dân (cũ), huyện Mai Châu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái