Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên

Đông Cao là một xã của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:6,67 km²
Dân số:7.276 người (1999)
Mật độ:1.090 người/km² (1999)
Mã hành chính:05896

Địa giới hành chính

Xã Đông Cao nằm ở phía đông nam thị xã Phổ Yên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vị trí địa lý xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên

Bản đồ xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên

Bản đồ giao thông xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên
Bản đồ giao thông xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. (Open Street Map)

Xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vệ tinh xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái