Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

Minh Đức là một xã của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:18,03 km²
Dân số:8.181 người (2019)
Mật độ:454 người/km² (2019)
Mã hành chính:05872

Địa giới hành chính

Xã Minh Đức nằm ở phía tây thị xã Phổ Yên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vị trí địa lý xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

Bản đồ xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

Bản đồ giao thông xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên
Bản đồ giao thông xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. (Open Street Map)

Xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vệ tinh xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái