Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

Hồng Tiến là một xã của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:17,65 km²
Dân số:10.524 người (1999)
Mật độ:596 người/km² (1999)
Mã hành chính:05869

Địa giới hành chính

Xã Hồng Tiến nằm ở cực bắc khu vực phía đông của thị xã Phổ Yên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vị trí địa lý xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

Bản đồ xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên
Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. (Open Street Map)

Xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái