Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong

Đông Phong từng là một xã của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vị trí xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ giao thông xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ giao thông xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong. (Open Street Map)

Xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vệ tinh xã Đông Phong (cũ), huyện Cao Phong. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái