Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong

Yên Lập từng là một xã của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vị trí xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ giao thông xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ giao thông xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong. (Open Street Map)

Xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vệ tinh xã Yên Lập (cũ), huyện Cao Phong. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái