Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong

Tân Phong từng là một xã của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vị trí xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ giao thông xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ giao thông xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong. (Open Street Map)

Xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vệ tinh xã Tân Phong (cũ), huyện Cao Phong. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái