Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong

Yên Thượng từng là một xã của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vị trí xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong

Bản đồ giao thông xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ giao thông xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong. (Open Street Map)

Xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong
Bản đồ vệ tinh xã Yên Thượng (cũ), huyện Cao Phong. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái