Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Hoằng Khánh từng là một xã của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vị trí xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Khánh (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái