Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa

Hoằng Phúc từng là một xã của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vị trí xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Phúc (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái