Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Hoằng Vinh từng là một xã của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vị trí xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa

Bản đồ giao thông xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ giao thông xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Open Street Map)

Xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Hoằng Vinh (cũ), huyện Hoằng Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái