Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông

Hồng Đà từng là một xã của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ vị trí xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông

Bản đồ xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông

Bản đồ giao thông xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ giao thông xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông. (Open Street Map)

Xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Đà (cũ), huyện Tam Nông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái