Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông

Cổ Tiết từng là một xã của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ vị trí xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông

Bản đồ xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông

Bản đồ giao thông xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ giao thông xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông. (Open Street Map)

Xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông
Bản đồ vệ tinh xã Cổ Tiết (cũ), huyện Tam Nông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái