Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé

Huổi Lếch là một xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé
Bản đồ vị trí địa lý xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé

Bản đồ xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé

Bản đồ giao thông xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé
Bản đồ giao thông xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé. (Open Street Map)

Xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé
Bản đồ vệ tinh xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái