Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé

Pá Mỳ là một xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
Bản đồ vị trí địa lý xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé

Bản đồ xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé

Bản đồ giao thông xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
Bản đồ giao thông xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé. (Open Street Map)

Xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
Bản đồ vệ tinh xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái