Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé

Nậm Vì là một xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:62 km2
Dân số:1.951 người
Mật độ:31 người/km2

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
Bản đồ vị trí địa lý xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé

Bản đồ xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé

Bản đồ giao thông xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
Bản đồ giao thông xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé. (Open Street Map)

Xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
Bản đồ vệ tinh xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái