Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé

Sen Thượng là một xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
Bản đồ vị trí địa lý xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé

Bản đồ xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé

Bản đồ giao thông xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
Bản đồ giao thông xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé. (Open Street Map)

Xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
Bản đồ vệ tinh xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái