Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên

Mường Phăng từng là một xã của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vị trí xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ giao thông xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ giao thông xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên. (Open Street Map)

Xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vệ tinh xã Mường Phăng (cũ), huyện Điện Biên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái