Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên

Pá Khoang từng là một xã của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vị trí xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ giao thông xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ giao thông xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên. (Open Street Map)

Xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vệ tinh xã Pá Khoang (cũ), huyện Điện Biên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái