Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên

Nà Tấu từng là một xã của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vị trí xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên

Bản đồ giao thông xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ giao thông xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên. (Open Street Map)

Xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên
Bản đồ vệ tinh xã Nà Tấu (cũ), huyện Điện Biên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái