Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà

Phù Việt từng là một xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vị trí địa lý xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ giao thông xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ giao thông xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà. (Open Street Map)

Xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vệ tinh xã Phù Việt (cũ), huyện Thạch Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái