Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà

Việt Xuyên từng là một xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vị trí xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ giao thông xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ giao thông xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà. (Open Street Map)

Xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vệ tinh xã Việt Xuyên (cũ), huyện Thạch Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái