Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà

Thạch Bàn từng là một xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vị trí xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ giao thông xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ giao thông xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà. (Open Street Map)

Xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vệ tinh xã Thạch Bàn (cũ), huyện Thạch Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái