Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà

Thạch Hương từng là một xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vị trí xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà

Bản đồ giao thông xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ giao thông xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà. (Open Street Map)

Xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà
Bản đồ vệ tinh xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái