Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang

Sơn Thọ từng là một xã của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang
Bản đồ vị trí xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang

Bản đồ xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang

Bản đồ giao thông xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang
Bản đồ giao thông xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang. (Open Street Map)

Xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Thọ (cũ), huyện Vũ Quang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái