Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng

Tân Lập từng là một xã của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng
Bản đồ vị trí xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng

Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng
Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng. (Open Street Map)

Xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng
Bản đồ vệ tinh xã Tân Lập (cũ), huyện Hữu Lũng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái