Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải

Tây An từng là một xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vị trí địa lý xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ giao thông xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải. (Open Street Map)

Xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải
Bản đồ vệ tinh xã Tây An (cũ), huyện Tiền Hải. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái