Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương

Thượng Đạt từng là một xã của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ vị trí xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương

Bản đồ xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương

Bản đồ giao thông xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ giao thông xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương. (Open Street Map)

Xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Đạt (cũ), thành phố Hải Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái