Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương

An Châu từng là một xã của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ vị trí xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương

Bản đồ xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương

Bản đồ giao thông xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ giao thông xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương. (Open Street Map)

Xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương
Bản đồ vệ tinh xã An Châu (cũ), thành phố Hải Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái