Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân

Tiên Điền từng là một xã của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ vị trí xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân

Bản đồ xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân

Bản đồ giao thông xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ giao thông xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân. (Open Street Map)

Xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Tiên Điền (cũ), huyện Nghi Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái