Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân

Xuân Trường từng là một xã của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân

Bản đồ xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Trường (cũ), huyện Nghi Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái