Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng

Tiên Tiến từng là một xã của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng
Bản đồ vị trí xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng

Bản đồ xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng

Bản đồ giao thông xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng
Bản đồ giao thông xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng. (Open Street Map)

Xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng
Bản đồ vệ tinh xã Tiên Tiến (cũ), huyện Tiên Lãng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái